Tuotteet Xpedition | PADS | HyperLynx | FPGA | BluePrint | CAM350 | PADS Utilities

 

 

 

Intusoftilta on saatavissa kattava valikoima Spice-pohjaisia simulointiympäristöjä joissa samassa käyttöliittymässä voi piirtää piirikaavion, simuloida ja analysoida.

Useimmiten simuloitava kytkentä kannattaa piirtään Intusoftin piirikaavioeditorilla (SpiceNet), sillä se liittyy saumattomasti simulaattoriin ja sisältää simuloinnin ohjauksen kannalta tarpeelliset toiminnot. Kytkennän kehittämisen kannalta SpiceNetissä on ainutlaatuinen ominaisuus: piirikaavio voidaan rakentaa kerroksittain. Jokaiselle kerrokselle voidaan asettaa omat herätteet ja mittaukset, ja halutut asiat voidaan kytkeä näkyviin seuraavalle kerrokselle. Näin piirikaavioon jää dokumentti koko simulointihistoriasta.

Tuotteet

Test Designer

Test Designer on Intusoftin kattavin simulaattoriratkaisu simulointiin. Siinä on testaus- ja vikasynteesi analogia- ja sekasimuloinnille. Se generoi vikapuun (fault tree) ja tukee vianhakua. Testille saadaan kattavuusraportti. Testaussuunnittelu voi käyttää sekä järjestelmäsuunnittelussa, mikropiirisuunnittelussa että piirilevytason projekteissa.

Demo
ICAP/4Windows demo

icap/4profICAP/4 Professional

Täysimittainen analogia- ja sekasignaalisimulaatori. Sisältää täysin integroidun hierarkisen piirikaavioeditorin (SpiceNet), Smith-karttatuen, mallinrakennustyökalut (SpiceMod), kirjastomoduulit, kirjastonhallintatyökalun (Library Manager) ja automaattisen vikatilannesimuloinnin.

 
ICAP/4Windows Kattava simulointiratkaisu. Kuten Professional mutta ilman Smith-karttatukea ja mallinrakennustyökalua.  
ICAP/4Windows RF Kuten ICAP/4Windows, mutta varustettuna RF-kirjastolla, Smith-karttatuella ja SpiceMod-mallinnustyökalulla.  
ICAP/4Windows Power Kuten ICAP/4Windows, mutta varustettuna ohjauspiirikirjastolla ja SpiceMod-mallinnustyökalulla.  
icap/4profICAP/4Windows Power Supply Designer Kuten ICAP/4Windows, mutta varustettuna ohjauspiirikirjastolla, SpiceMod-mallinnustyökalulla ja Magnetics Designerilla. Magnetics Designer on työkalu induktiivisten komponenttien kuten muuntajien ja kelojen suunnitteluun.  
icap/4profICAP/4Windows Rx Edullinen integroitu simulointiohjelmisto hieman suppeammin analyysein ja toiminnoin kuin ICAP/Windows  
 

Myös muita vaihtoehtoja löytyy, yksityiskohtaiset tiedot Intusoftin sivulta: www.intusoft.com

 

 

 

 
Suomi

Home | Uutiset | Tuotteet | Tuki | Koulutus/Tapahtumat | Palvelut | Yhteystiedot
DS-Design Systems Oy +358-40 520 3854